Ειδικός στην Ψυχο-Εκπαιδευτική Παρέμβαση με τα Άλογα – module 3/exams

Ειδικός στην Ψυχο-Εκπαιδευτική Παρέμβαση με τα Άλογα – module 3/exams

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος με το τρίτο και τελευταίο σεμινάριο στο οποίο οι συμμετέχοντες έδωσαν τις τελικές εξετάσεις για να πάρουν την πιστοποίηση  

Εξετάσεις Ιπποκομίας Ι & ΙΙ

Οι συμμετέχοντες στα θεραπευτικά μας προγράμματα, κατά την διάρκεια της χρονιάς, εξασκούνται στην ιπποκομία μαθαίνοντας να περιποιούνται και να ετοιμάζουν τα άλογά τους. Στο τέλος της χρονιάς δίνουν εξετάσεις, αντίστοιχες με αυτές που δίνουν οι εθελοντές, σε εξεταστική επιτροπή και παρουσία δικών τους ανθρώπων, παρουσιάζοντας τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν στα πρώτα 2 επίπεδα, Ιπποκομία Ι – χρήση εργαλείων και καθαρισμός αλόγου και Ιπποκομία ΙΙ – ντύσιμο […]